Buurtinterventieteams zijn een goed hulpmiddel om de veiligheid en sociale cohesie in de nabije leefomgeving te vergroten. Gesteund door de gemeente en politie zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt.

Doelstelling

Het doel van buurtinterventieteams is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen. Enthousiaste bewoners, Politie, woningbouwcoörporaties en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden.

Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont. Dit moet leiden tot een verhoging van het veiligheidsgevoel bij de inwoners van de wijken en buurten.

 

Hoe willen we dat bereiken

Door een wekelijkse ronde door de wijk te lopen. Wij maken meldingen aan onze partners en controleren of de meldingen worden afgehandeld. Alle BIT teams zijn aangesloten bij het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven Veiligheid en via dit netwerk krijgen de leden cursussen als EHBO.

Print Email